bodybg, PRELOAD navbg, PRELOAD leftnavbg, PRELOAD prbetyg, PRELOAD

Synfel

Hyperopi (översynthet) - Ögat klarar i viss mån av att självt kompensera för detta synfel genom att justera linsens brytkraft inne i ögat. Ofta får man då problem med huvudvärk eller koncentrationsbesvär som följd. Detta korrigeras med en plusstyrka.

Myopi (närsynthet) - Man har problem med att se skarpt på längre avstånd. Detta korrigeras med en minusstyrka.

Astigmatism (brytningsfel) - Detta är ett synfel som uppstår när ögonen inte bryter det inkommande ljuset till en brännpunkt inne på näthinnan, utan till två. I extrema tillfällen kan man förklara det som att man ser "dubbelt", fast en bättre förklaring på fenomenet är ett skuggseende som stör ut skarpa detaljer. Detta synfel är ofta kombinerat med de övriga synfelen. Detta korrigeras med en cylinderstyrka som anges i ett specifikt gradtal(axelläge).

Presbyopi - Detta är en åldersrelaterad förändring av linserna, inne i ögonen, som styvnar till och har inte längre samma förmåga att akkomodera(anpassa sig) till rätt styrka när man fokuserar på ett kortare avstånd som t.ex. vid läsning. Detta är något som typiskt inträder i ca 45år ålder och fortsätter att förvärras tills man är omkring 65-70 år. Precis samma förrändring fortlöper så småningom till en åldersrelaterad Catarkt (gråstarr). Även Presbyopin är ofta kombinerad med övriga synfel. Detta korrigeras med en addition (lästillägg).

Binokulära problem - Utöver de vanliga synfelen kan man dessutom få problem med sitt samseende. Detta  korrigeras då normalt med glasögon.

 

 

Lenssavers AB | Parternas Gränd 65, 226 47 Lund | | kundservice@lenssavers.se
© Copyright 2024 Lenssavers AB | Webproduction 2024 Jonas Lindqvist, IT-Syd